Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Nr.6 būvniecībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2016 /38
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets – aizdevuma 6 000 000 EUR (seši miljoni euro) apmērā piesaiste ražošanas ēkas Nr.6 būvniecībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ventspilī.

Iepirkuma izpildes termiņi:

Aizdevuma izsniegšana pa daļām būvniecības laikā pēc Ventspils brīvostas pieprasījuma, bet ne ilgāk kā 30 mēnešu laikā no aizdevuma līguma noslēgšanas;

Aizdevuma atmaksas termiņš –15 gadi no aizdevuma līguma noslēgšanas.

Piedāvājuma derīguma termiņš - 2017.gada 1.maijs.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.04.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
18.03.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Mārcis Nēliuss
Tālrunis:
63602321
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv; marcis.neliuss@vbp.lv.
Papildu informācija:

Iepirkumu dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Pievienotie dokumenti:
Iepirkums:
Netika saņemts neviens piedāvājums
Lēmuma datums:
28.04.2016