Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Teritorijas Talsu ielā 200, Ventspilī esošās apbūves nojaukšana un zemes planēšana
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2016 /73
Iepirkuma apraksts:

Teritorijas Talsu ielā 200, Ventspilī esošās apbūves nojaukšana un zemes planēšana.

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Būvdarbi var tikt veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
22.08.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
07.07.2016
Paziņojums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu:
05.08.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Jūrmalis
Tālrunis:
63602324
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv; nauris,jurmalis@vbp.lv.
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

Iepirkums:
Tiek mainīta (precizēta) iepirkuma dokumentācija.
Lēmuma datums:
03.08.2016