Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Teritorijas Nr.1 Talsu ielā 200, Ventspilī esošās apbūves nojaukšana un zemes planēšana
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2016 /104
Iepirkuma apraksts:

Teritorijas Nr.1 Talsu ielā 200, Ventspilī esošās apbūves nojaukšana un zemes planēšana.

Darbi jāveic saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto dokumentāciju ēku nojaukšanai Talsu ielā 200, Ventspilī un atbilstoši būvatļaujā iekļautajiem nosacījumiem, un Valsts vides reģionālās pārvaldes izsniegto ietekmes uz vidi novērtējumu. Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo Darbu organizēšanas plāns (DOP) un citi normatīvajos aktos paredzētie dokumenti par visu teritoriju, bet faktiskie darbi veicami Iepirkumā norādītajā teritorijā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.09.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Jūrmalis
Tālrunis:
63602324
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv; nauris.jurmalis@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv

Iepirkums:
Tiks precizēta iepirkuma dokumentācija
Lēmuma datums:
06.09.2016