Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ugunsboju enkuru piegāde
Iepirkuma veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2016 /102
Iepirkuma apraksts:
Ugunsboju enkuru piegāde - 5 gab. Ugunsboju enkuri tiks izvietoti Baltijas jūrā gaismas boju stiprināšanai.

            Tehniskā specifikācija:

  1. enkura svars – 4 tonnas (enkura svaram un izgatavošanas datumam jābūt marķētam uz enkura korpusa);
  2. enkura parametri – 1400x1400x700 mm (gabarītizmēru pielaide ± 5 mm);
  3. enkura korpuss – 5 mm tērauds pildīts ar betonu (korpusa pildījumam jābūt norādītam ražotāja atbilstības sertifikātā);
  4. enkura acs – 53 mm;
  5. enkura acs augstums – 200 mm;
  6. enkura sfēriskais padziļinājums – 100 mm.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.09.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Aivars Beitāns
Tālrunis:
29342849
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv; aivars.beitans@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv

Pievienotie dokumenti:
Iepirkums:
Nav nepieciešams šāds iepirkums
Lēmuma datums:
17.11.2016