Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Nr.6 būvniecībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Noslēdzies
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2017 /17
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets – aizdevuma 5 300 000 EUR (pieci miljoni trīs simti tūkstoši euro) apmērā piesaiste ražošanas ēkas Nr.6 būvniecībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ventspilī.

Iepirkuma izpildes termiņi:

Aizdevuma izsniegšana pa daļām būvniecības laikā pēc Ventspils brīvostas pieprasījuma, bet ne ilgāk kā 30 mēnešu laikā no aizdevuma līguma noslēgšanas;

Aizdevuma atmaksas termiņš –15 gadi no aizdevuma līguma noslēgšanas.

Piedāvājuma derīguma termiņš – 2017.gada 28.septembris.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
05.04.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
23.02.2017
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Mārcis Nēliuss
Tālrunis:
63602321
E-pasts:
marcis.neliuss@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv.
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

 

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
A/S "Danske Bank"
Līguma priekšmets:
Aizdevums 5 300 000 EUR apmērā
Līguma cena:
825 960.88
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
26.10.2017