Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Pagaidu piebraucamā ceļa izbūve un teritorijas labiekārtošana, saldētavas ēkas būvniecības nodrošināšanai, Talsu ielā 200, Ventspilī
Iepirkuma veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2017 /46
Iepirkuma apraksts:

Pagaidu piebraucamā ceļa izbūve un teritorijas labiekārtošana, saldētavas ēkas būvniecības nodrošināšanai, Talsu ielā 200, Ventspilī.

Iepirkuma izpildes posmi un termiņi:

 1.posms – Pagaidu piebraucamā ceļa izbūve:

Pagaidu piebraucamais ceļš izbūvējams atbilstoši Būvniecības iecerē un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Būvniecības darbi veicami 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no līguma noslēgšanas.

2.posms – Pagaidu piebraucamā ceļā, esošā asfalta demontāža un teritorijas labiekārtošana:

Pēc projekta „Piebraucamais ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī, teritorijā” būvdarbu pabeigšanas, veicama izbūvētā pagaidu piebraucamā ceļā un esošo asfalta segumu demontāža, kā arī labiekārtošanas darbi norādītajā darba zonā, izlīdzinot zemes virskārtu un iesējot zālāju. Būvniecības darbi veicami 28 (divdesmit astoņu) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas uzsākt otrā posma darbus.

 

Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
25.04.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Jūrmalis
Tālrunis:
63602324
E-pasts:
nauris.jurmalis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

Pievienotie dokumenti:
Iepirkums:
Piedāvātās cenas pārsniedz VBP budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam
Lēmuma datums:
06.07.2017