Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Projekta iesnieguma sagatavošana ERAF izsludinātajai fondu apguves programmai specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. ietvaros, degradēto teritoriju sakārtošanai
Iepirkuma veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2017 /47
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets ir Projekta iesnieguma sagatavošana ERAF izsludinātajai fondu apguves programmai teritoriju sakārtošanai.
  2. Iepirkuma izpilde jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu „Projekta iesnieguma sagatavošana ERAF izsludinātajai fondu apguves programmai specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. ietvaros, degradēto teritoriju sakārtošanai” (1.pielikums), atbilstoši 2015. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumiem nr. 645 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi”, kā arī citai valsts vai pašvaldību izdotajai reglamentējošai dokumentācijai.
  3. Iepirkuma izpildes termiņi:

Projekta iesniegums sagatavojams un iesniedzams ne vēlāk, kā līdz projekta iesniegumu iesniegšanas beigu termiņam vai ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no visas nepieciešamās dokumentācijas projekta pieteikumam iesniegšanas Izpildītājam, atbilstoši termiņam, kurš iestājas ātrāk.

Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.06.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Jūrmalis
Tālrunis:
63602324
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv; nauris.jurmalis@vbp.lv.
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs: VBP pojektu vadītājs Nauris Jūrmalis.

Iepirkums:
Tiks precizēta iepirkuma dokumentācija
Lēmuma datums:
29.05.2017