Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Terases seguma atjaunošana Jāņa ielā 19, Ventspilī
Iepirkuma veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2017 / 106
Iepirkuma apraksts:

Terases seguma atjaunošana jāveic saskaņā ar SIA “Nams” izstrādāto būvniecības ieceri vienkāršotai atjaunošanai (5.pielikums).

Iepirkuma izpildes termiņi – terases seguma atjaunošana jāveic 2 (divu) mēnešu laikā no Būvniecības administratīvās inspekcijas atļaujas (ordera) par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā saņemšanas.

Garantijas laiks – 3 (trīs) gadi no Atjaunošanas darbu pabeigšanas brīža.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
25.08.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Auseklis Prūsis
Tālrunis:
26425933
E-pasts:
auseklis.prusis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

Iepirkums:
Netika saņemts neviens piedāvājums
Lēmuma datums:
25.08.2017