Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi objektā “Dzelzceļa svaru izbūve uz 301.sliežu ceļa, Ventspilī”
Iepirkuma veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2017 /91
Iepirkuma apraksts:

Apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi objektā “Dzelzceļa svaru izbūve uz 301.sliežu ceļa, Ventspilī”

Iepirkuma izpildes termiņš:

Objekta nosaukums

Plānotais darbu uzsākšanas datums

Darbu

izpildes laiks

Objekta “Dzelzceļa svaru izbūve uz 301.sliežu ceļa, Ventspilī” būvprojekta izstrāde, neskaitot saskaņošanu kādā no atbildīgajām institūcijām

2017.gada septembris

2 mēneši

Objekta “Dzelzceļa svaru izbūve uz 301.sliežu ceļa, Ventspilī” būvdarbi

2017.gada decembris

2 mēneši

 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam ir iespēja iepazīties ar objektu dabā iepriekš to saskaņojot ar Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieri Raivo Bumbieri, tel. nr. 26390623, e-pasta adrese raivo.bumbieris@vbp.lv.

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 1 000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.09.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Raivo Bumbieris
Tālrunis:
63602318
E-pasts:
raivo.bumbieris@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

Iepirkums:
Ņemot vērā, ka atklātajā iepirkumā tika saņemts tikai viens piedāvājums, bet pretendents un pretendenta piedāvājums neatbilst atklātā iepirkuma nolikuma prasībām, iepirkums ir pārtraucams.
Lēmuma datums:
17.10.2017