Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Ventspils brīvostas krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5”
Iepirkuma veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2017 / 98 KF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, tālr. numurs 63602308, e-pasta adrese viktorija.bursakovska@vbp.lv,  iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS “Swedbank”, HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

Iepirkuma nosaukums: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Ventspils brīvostas krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5”.

Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma izpilde jāveic saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu “Ventspils brīvostas krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5 būvprojekta izstrādei” (4.pielikums) un autoruzraudzības piedāvājumu objektam “Ventspils brīvostas krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5” (3. un 3.1.pielikums).

Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:

1. 1.posms - Būvprojekta izstrāde:

1.1. Būvprojekta izstrāde minimālā sastāva un būvatļaujas saņemšana 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas;

1.2. Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 4 (četri) mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas.

2. 2.posms - Autoruzraudzības nodrošināšana:

2.1. Objekta būvdarbu veikšanas laikā orientējoši 6 mēneši (saskaņā ar 3. un 3.1.pielikumu).

 

Līguma slēgšanas galvenie nosacījumi: tiks slēgti 2 atsevišķi līgumi – viens par būvprojekta izstrādi (8.pielikums), otrs par autoruzraudzību (9.pielikums). Katrs no līgumiem jānoslēdz pēc attiecīgā paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas.

Darbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.

Ar Iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2017.gada 20.septembra plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
20.09.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
63602308
E-pasts:
viktorija.bursakovska@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv. 

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs: Ventspils brīvostas pārvaldes tehniskās nodaļas vadītājs Māris Petrovskis, e-pasts: maris.petrovskis@vbp.lv., tālr.63602320.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti""
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde objektam "Ventspils brīvostas krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5
Līguma cena:
29260
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
23.11.2017