Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Savienojošā ceļa izbūve starp Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas ielā 6C, Ventspilī
Iepirkuma veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2017 / 96
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Savienojošā ceļa izbūve starp Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas ielā 6C, Ventspilī.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:

  1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – ceļa, ūdensapgādes sistēmas un elektrotīkla izbūve;
  2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – nožogojuma izbūve.
Iepirkuma izpildes termiņš:

Objekta nosaukums

Plānotais Būvdarbu uzsākšanas datums

Būvdarbu

izpildes laiks

1.daļa - ceļa, ūdensapgādes sistēmas un elektrotīkla izbūve

2017.gada oktobris

90 kalendārās

dienas

2.daļa - nožogojuma izbūve

2017.gada oktobris

90 kalendārās

dienas

 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam ir iespēja iepazīties ar objektu dabā iepriekš to saskaņojot ar Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieri Raivo Bumbieri, tel. nr. 26390623, e-pasta adrese raivo.bumbieris@vbp.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.10.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Raivo Bumbieris
Tālrunis:
63602308
E-pasts:
raivo.bumbieris@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

Iepirkumu dokumentācijas sagatavotājs: Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieris Raivo Bumbieris.