Iepirkuma Nr. Nosaukums Iepirkuma veids Statuss
VBOP 2018 /51KF“Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Kuldīgas ielas pārbūve posmā no Jēkaba ielas līdz Tērauda ielai, Ventspilī”” Atklāts iepirkumsIzsludināts
VBOP 2018 /50KF“Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Valsts 1.šķiras autoceļa P108 pārbūve posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī”” Atklāts iepirkumsIzsludināts
VBOP 2018 /27KF“Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Satiksmes pārvada atjaunošana Maskavas ielā pār Dzintara ielu, Ventspilī”Atklāts iepirkumsIzsludināts
VBOP 2018 /37ERAF“Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Teritorijas sakārtošanas darbi Ganību ielā 103, Ventspilī”” Atklāts iepirkumsIzsludināts
VBOP 2018 /15KFPievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Satiksmes pārvada atjaunošana Maskavas ielā pār Dzintara ielu, VentspilīAtklāts konkurssIzsludināts
VBOP 2018 /12ERAFTeritorijas sakārtošanas darbi Ganību ielā 103, VentspilīAtklāts konkurssIzsludināts
VBOP 2018 /6KFPievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana, VentspilīAtklāts konkurssIzsludināts
VBOP 2018 /5KFPievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Valsts 1.šķiras autoceļa P108 pārbūve posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, VentspilīAtklāts konkurssIzsludināts
VBOP 2018 /17Autotransporta tehnisko apkopju un remontu pakalpojumiAtklāts iepirkumsIzsludināts
VBOP 2018 /16Gaismekļu pārvietošana Augsto tehnoloģiju parkā 5, VentspilīCenu aptaujaIzsludināts
VBOP 2018 /24KFBūvprojekta izstrāde pilnā sastāvā un autoruzraudzība objektam „Kurzemes ielas pārbūve posmā no Embūtes ielas līdz Mazās Kurzemes ielai, Ventspilī”Atklāts iepirkumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2018 /2Rezerves daļu piegāde kuģim „Hercogs Jēkabs”Cenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2018 /7KFPievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Kuldīgas ielas pārbūve posmā no Jēkaba ielas līdz Tērauda ielai, VentspilīAtklāts konkurssPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2018 /3Paceļamo vārtu nomaiņa ēkai Brīvības ielā 2, VentspilīCenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2018 /9ERAFBūvuzraudzības darbu izpilde objektā “Auto stāvlaukuma paplašināšana Ganību ielā 103, Ventspilī”Atklāts iepirkumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2017 /119KFBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Ventspils priekšostas krasta nostiprinājuma atjaunošana”Atklāts iepirkumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2017 /118KFBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Krasta nostiprinājuma pārbūve zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, 27/11A, 27/11B, Ventspilī”Atklāts iepirkumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
VBOP 2018 /26KFBūvuzraudzības darbu izpilde objektos “Valsts 1.šķiras autoceļa P108 pārbūve posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī” un “Kuldīgas ielas pārbūve posmā no Jēkaba ielas līdz Tērauda ielai, Ventspilī”Atklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2017 /91Apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi objektā “Dzelzceļa svaru izbūve uz 301.sliežu ceļa, Ventspilī”Atklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2017 / 106Terases seguma atjaunošana Jāņa ielā 19, VentspilīCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2017 /61Terases seguma atjaunošana Jāņa ielā 19, VentspilīCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2017 /47Projekta iesnieguma sagatavošana ERAF izsludinātajai fondu apguves programmai specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. ietvaros, degradēto teritoriju sakārtošanaiAtklāts iepirkumsPārtraukts
VBOP 2017 /46Pagaidu piebraucamā ceļa izbūve un teritorijas labiekārtošana, saldētavas ēkas būvniecības nodrošināšanai, Talsu ielā 200, VentspilīCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2017 /4Elektroapgādes infrastruktūras izbūve piestātnei Nr.52, VentspilīCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2016 /173Ventspils brīvostas pārvaldes autotransporta mazgāšana un tīrīšanaCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2016 /102Ugunsboju enkuru piegādeCenu aptaujaPārtraukts
VBOP 2016 /104Teritorijas Nr.1 Talsu ielā 200, Ventspilī esošās apbūves nojaukšana un zemes planēšanaAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2016 /73Teritorijas Talsu ielā 200, Ventspilī esošās apbūves nojaukšana un zemes planēšanaAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2016 /38Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Nr.6 būvniecībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkāAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP 2016 /35Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Talsu ielā 200, Ventspilī būvniecībaiAtklāts konkurssPārtraukts