Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģu satiksmes vadības sistēmas modernizācija
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2015 /198 CEF
Iepirkuma apraksts:

Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģu satiksmes vadības sistēmas (turpmāk - KSVS) modernizācija, t.sk.:

-       KSVS modernizācijas projekta izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju un nepieciešamajām valsts un pašvaldības institūcijām,

-       Demontējamo iekārtu un aparatūras demontāža un utilizācija,

-       Jaunu iekārtu un aparatūras izgatavošana, piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā,

-       Ventspils brīvostas pārvaldes darbinieku apmācība darbam ar jaunuzstādītajām iekārtām un aprīkojumu,

-       Tehniskā atbalsta un garantijas nodrošināšana.

 

Darbi tiks veikti un finansēti saskaņā ar „Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)” darbības programmu.

 

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk tekstā Likums).

 

Līguma izpildes termiņš: 18 (astoņpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža: t.sk.:

1 .- 12. mēnesis

jāveic KSVS modernizācijas projekta izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju un nepieciešamajām valsts un pašvaldības institūcijām; demontējamo iekārtu un aparatūras demontāža un utilizācija; jaunu iekārtu un aparatūras izgatavošana, piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā; Ventspils brīvostas pārvaldes darbinieku apmācība darbam ar jaunuzstādītajām iekārtām un aprīkojumu.

13.-18.mēnesis

jāveic KSVS galīgās pieņemšanas pārbaude, lai konstatētu KSVS darbību.

 

Līguma izpildes vieta – Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģu satiksmes dienesta vadības centrs (Kr. Valdemāra ielā 14, Ventspilī) un tā pārraudzībā esošie objekti Ventspils brīvostas pārvaldes teritorijā.

 

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 10’000 EUR (desmit tūkstoši euro).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
29.02.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
23.11.2015
Paziņojums par grozījumiem:
27.11.2015
Paziņojums par grozījumiem:
15.12.2015
Paziņojums par grozījumiem:
11.01.2016
Paziņojums par grozījumiem:
01.02.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Roberts Puriņš
Tālrunis:
26569571
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv; roberts.purins@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspls.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv

Iepirkums:
Nav finansējuma šim iepirkumam
Lēmuma datums:
30.03.2016