Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kredītlīdzekļu piesaiste Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu un Ventspils rūpnieciskā parka attīstības projekta, realizācijai.
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2015 /200
Iepirkuma apraksts:

Kredītlīdzekļu piesaiste Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu un Ventspils rūpnieciskā parka attīstības projekta, realizācijai.

Aizdevuma apjoms 5,0 miljoni EUR.

 

Iepirkuma izpildes termiņi:

Aizdevuma izsniegšana pa daļām projektu realizācijas laikā, pēc Ventspils brīvostas pieprasījuma, bet ne ilgāk kā 12 mēnešu laikā no aizdevuma līguma noslēgšanas;

Aizdevuma atmaksas termiņš – 5 gadi no aizdevuma līguma noslēgšanas ar iespēju atmaksu pagarināt vēl uz 3 gadiem.

 

Atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.01.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
07.12.2015
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Tovstuļaks
Tālrunis:
63602328
E-pasts:
juris.tovstulaks@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv

Pievienotie dokumenti:
Iepirkums:
Netika saņemts neviens piedāvājums
Lēmuma datums:
18.01.2016