Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība piestātnes 13A un zivju pieņemšanas, šķirošanas un uzglabāšanas ēkas uz tās būvniecībai
Iepirkuma veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2016 /13EJZF
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana piestātnes 13A un zivju pieņemšanas, šķirošanas un uzglabāšanas ēkas būvniecībai uz tās.

Iepirkuma izpildes posmi un termiņi:

1.posms - Tehniskā projekta izstrāde

Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes termiņš – 90 kalendārās dienas;

Tehniskā projekta izstrādes termiņš - 150 kalendārās dienas.

2.posms - Autoruzraudzības nodrošināšana

Objekta būvdarbu veikšanas laikā (būvdarbus plānots veikt 24 mēnešu laikā no būvdarbu līguma parakstīšanas).

 

Objekts paredz piestātnes pārbūvi un uz tās zivju pieņemšanas, šķirošanas un uzglabāšanas ēkas būvniecību. Ēkā tiek plānots veikt zivju produktu pieņemšanu un šķirošanu, kas sevī iekļauj izkraušanu no kuģiem, šķirošanu, saldēšanu un uzglabāšanu. Ēkas  un piestātnes būvniecības projektu plānots īstenot piesaistot Eiropas Savienības Zivsaimniecības un jūrlietu fonda līdzekļus.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
01.02.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Jūrmalis
Tālrunis:
63602324
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv; nauris,jurmalis@vbp.lv.
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama VBP mājas lapā www.portofventspils.lv.

Iepirkums:
Projekts netiks realizēts
Lēmuma datums:
20.09.2016