Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Rezerves daļu piegāde kuģim “Dzelme”
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2016 /41
Iepirkuma apraksts:

Rezerves daļu piegāde kuģim “Dzelme” saskaņā ar veicamo darbu tāmi (pielikums Nr.3).

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
11.04.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Dūms
Tālrunis:
63602302
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv ; maris.dums@vbp.lv.
Papildu informācija:

Iepirkumu dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Informācijai e-pasts: iepirkumi@vbp.lv.

Pievienotie dokumenti:
Iepirkums:
Piedāvātās cenas pārsniedz VBP budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam
Lēmuma datums:
22.04.2016