Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Talsu ielā 200, Ventspilī būvniecībai
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Iepirkuma Nr.:
VBOP 2016 /35
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets – aizdevuma EUR 4 600 000 (četri miljoni seši simti tūkstoši eiro) apmērā piesaiste ražošanas ēkas Talsu ielā 200, Ventspilī būvniecībai, tai skaitā teritorijas sagatavošanai un infrastruktūrai.

Iepirkuma izpildes termiņi:

Aizdevuma izsniegšana pa daļām būvniecības laikā, pēc Ventspils brīvostas pieprasījuma, bet ne ilgāk kā 30 mēnešu laikā no aizdevuma līguma noslēgšanas;

Aizdevuma atmaksas termiņš –15 gadi no aizdevuma līguma noslēgšanas.

Piedāvājuma derīguma termiņš - 2017. gada 1. marts.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.04.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
10.03.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Jūrmalis
Tālrunis:
63602324
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv; nauris,jurmalis@vbp.lv.
Papildu informācija:

Iepirkuma dokumentācija pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv.

Iepirkums:
Netika saņemts neviens piedāvājums
Lēmuma datums:
21.04.2016